16-17 kwietnia 2021, Wrocław, Ibis Styles Wrocław Centrum

OBRZĘKI LIMFATYCZNE 2021


Przewodniczący Komitetu Naukowego i Organizacyjnego / President of the Scientific Committee:

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Szuba

Komitet Organizacyjny / Organizing Committee
Dr n. med. Angelika Chachaj
Dr n. med. Katarzyna Drożdż
Dr n. med. Marek Paul
Prof. dr hab. Aleksander Sieroń
Prof. dr hab. Agata Stanek

Ibis Styles Wrocław Centrum
ul. Plac Konstytucji 3 Maja 3
50-083 Wrocław

16-17 kwietnia 2021

ORGANIZATOR

Sekcja Limfologii Polskiego Towarzystwa Flebologicznego
Polskie Towarzystwo Angiologiczne
Klinika Angiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

BIURO ORGANIZATORA

Biuro Organizacji Konferencji InspireCongress Sp. z o. o.
ul. Powstańców Śląskich 95
53-332 Wrocław
Tel.: 71 780 90 52
Faks: 71 780 90 54
E-mail: biuro@inspirecongress.pl

WSPÓŁORGANIZATOR

Fundacja Na Rzecz Rozwoju Nauki i Medycyny
ul. Powstańców Śląskich 95
53-332 Wrocław