16-17 kwietnia 2021, Wrocław, Ibis Styles Wrocław Centrum

OBRZĘKI LIMFATYCZNE 2021


P R O G R A M  RAMOWY / FRAMEWORK PROGRAMME

PIĄTEK / FRIDAY, 4.09.2020

13.00 –  17.30 WARSZTATY / Workshops
18.00 - Wykład inauguracyjny

SOBOTA / SATURDAY, 5.09.2020

8.30 –  9.40 Sesja I / 1st Session
Etiologia, patogeneza obrzęków limfatycznych
Etiology and pathogenesis of lymphedema

9.40 - 9.50 przerwa / break

9.50 - 10.50  Sesja II / 2nd Session
Leczenie zachowawcze – standardy i nowości
Medical therapy standards and new approaches

10.50 - 11.10 przerwa / break

11.10 - 12.10 Sesja III / 3rd Session
Profilaktyka obrzęków limfatycznych
Lymphedema prophylaxis

12.10 -12.20 przerwa / break

 12.20 - 13.20  Sesja IV / 4th Session
Leczenie chirurgiczne obrzęków limfatycznych – część 1
Surgical treatment of lymphedema – part 1

13.20 -14.20 Przerwa obiadowa / lunch

14.20 - 15.30 Sesja V / 5th Session
Leczenie chirurgiczne obrzęków limfatycznych – część 2
Surgical treatment of lymphedema – part 2

15.30 - 15.40 przerwa
15.40 - 16.40 Sesja VI / 6th Session
Zespół pozakrzepowy i obrzęki żylno-limfatyczne
Postthrombotic syndrom and venolymphatic edema

 16.40 -16.45 przerwa / break

16.45 -17. 25 Sesja VII / 7th Session
Prezentacje  krajowych ośrodków leczących obrzęki limfatyczne – przegląd doświadczeń i trudne przypadki 

17.25 -17.30 Podsumowanie sesji plakatowej / Poster Session Summary

Uroczystość wręczenia statuetki „Zasłużony dla Limfologii 

Zakończenie Konferencji / The end


PROGRAM SZCZEGÓŁOWY - pobierz PDF
SCIENTIFIC PROGRAMME  - download PDF

Piątek / Friday  4.09.2020 13.00 – 17.00

Warsztaty / Workshops: ZOBACZ TUTAJ

 

Piątek / Friday  4.09.2020 

 

Wykład inauguracyjny  / Keynote lecture
Sala główna / Main hall

18.00 – 18.30

Wykład inauguracyjny / Inaugural lecture
Profesor Aleksander Sieroń

PROGRAM POZAMERYTORYCZNY-zobacz


Sobota 5.09.2020

 

8.30 –  9.40 Sesja I
Etiologia, patogeneza obrzęków limfatycznych

Etiology and pathogenesis of lymphedema

I/1 8.30 - 8.50
Genetyka pierwotnych obrzęków limfatycznych
Genetic background of primary lymphedema
Sandro Michelini, Włochy/Italy 

I/2 8.50 - 9.10
Klasyfikacja i diagnostyka różnicowa obrzęków (w tym nowe techniki diagnostyczne)
Lymphedema classification and differential diagnosis
Andrzej Szuba, Polska/Poland   

I/3 9.10 - 9.25
Zastosowanie ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health) - jako narzędzia diagnozy, planowania i ewaluacji fizjoterapii u osób z obrzękiem limfatycznym kończyn
International Classification of Functioning, Disability and Health in diagnosis, planning and physiotherapy evaluation in lymphedema
Janusz Doś, Polska/Poland

I/4 9.25 - 9.40
Obrzęki głowy i szyi – problem diagnostyczny i terapeutyczny 
Head and neck lymphedema – diagnostic and therapeutic challenge
Tomasz Zatoński, Polska/Poland
  

9.40 - 9.50 przerwa

9.50 - 10.50  Sesja II
Leczenie zachowawcze – standardy i nowości

Medical therapy standards and new approaches

II/1 9.50 - 10.05
Leczenie zachowawcze obrzęków limfatycznych – co nowego
Conservative treatment of lymphedema – an update
Franz-Josef Schingale, Niemcy/Germany

II/2 10.05 - 10.20
Pneumatic compression pumps in lymphedema – current status (TBA)
Kompresjoterapia pneumatyczna  w obrzękach limfatycznych

II/3 10.20 -10.35
Gorset uciskowy w profilaktyce i leczeniu obrzęków tułowia i piersi
Compression corset in prophylaxis and treatment of trunk and breast lymphedema
Rita Handsdorfer-Korzon, Polska/Poland

II/4 10.35 - 10.50
Nowatorskie wyroby kompresyjne w leczeniu obrzęków limfatycznych - CircAid reduction kit
Novel compression devices in treatment of lymphedema – CircAid reduction kit
Christopher Miles, USA

10.50 - 11.10 przerwa

11.10 - 12.10 Sesja III
Profilaktyka obrzęków limfatycznych

Lymphedema prophylaxis

III/1 11.10 - 11.25
Kompresjoterapia w profilaktyce obrzęków limfatycznych w onkologii
Compression garments in lymphedema prophylaxis
Joanna Kurpiewska, Polska/Poland

III/2 11.25 - 11.40
Metody chirurgiczne w profilaktyce obrzęków limfatycznych
Surgical methods in lymphedema prophylaxis
Corradino Campisi, Corrado Campisi, Włochy/Italy

III/3 11.40 - 11.55
Fizjoterapia w profilaktyce obrzęków limfatycznych
Prophylactic measures in lymphedema – physiotherapy
Katarzyna Ochałek, Polska/Poland

III/4  11.55 - 12.10
Profilaktyka zakażeń (dermatolymphangiitis) u chorych z obrzękami limfatycznymi
Lymphedema prophylaxis in patients with lymphatic insufficiency
Waldemar Olszewski, Polska/Poland

12.10 -12.20 przerwa          

12.20 - 13.20  Sesja IV
Leczenie chirurgiczne obrzęków limfatycznych
– część 1
Surgical treatment of lymphedema – part 1

IV/1 12.20 -12.35
Przeszczep węzłów chłonnych w leczeniu obrzęków limfatycznych
Lymph-node transfer in therapy of lymphedema
Takumi Yamamoto, Japonia/Japan

IV/2 12.35 - 12.50
Chirurgia naczyń limfatycznych w leczeniu obrzęków chłonnych
Role of Lymphatic vessel surgery in treatment of lymphedema
Francesco Boccardo, Włochy/Italy

IV/3 12.50 -13.05
Mikrochirurgia w leczeniu obrzęku chłonnego – doświadczenia własne
Microsurgery in lymphedema – own experience
Karolina Donocik, Polska/Poland

IV/4 3.05 - 13.20
Reflux chłonki – diagnostyka i leczenie chirurgiczne
Chylous reflux – diagnosis and surgical treatment
Sara Dessalvi, Włochy/Italy

13.20 -14.20 Przerwa obiadowa / lunch

 

14.20 - 15.30 Sesja V
Leczenie chirurgiczne obrzęków limfatycznych – część 2

Surgical treatment of lymphedema – part 2

V/1 14.20 - 14.35
Liposukcja w leczeniu obrzęków limfatycznych
Liposuction in lymphedema – update
Hakan Brorson, Szwecja/Sweden

 

V/2  14.35 - 15.00
Liposukcja w leczeniu obrzęków limfatycznych – doświadczenia własne
Liposuction in lymphedema – own experience
Marek Paul, Polska/Poland

V/3 15.00 - 15.15
Postępy w leczeniu raka piersi i ich wpływ na zmniejszenie ryzyka obrzęków chłonnych
Progress in breast cancer treatment and effects of lymphedema risk
Rafał Matkowski, Polska/Poland

V/4  15.15 - 15.30
Leczenie obrzęków limfatycznych genitaliów
Genital  lymphedema  treatment 
Gurusamy Manokaran, Indie/India

V/5  15.30 - 15.40
Chirurgiczne leczenie obrzęków limfatycznych – doświadczenia własne
Surgical treatment of lymphedema - own experience
Daniel Maliszewski, Polska/Poland

15.40 - 15.50 przerwa

 

15.50 - 16.50 Sesja VI
Zespół pozakrzepowy i obrzęki żylno-limfatyczne

Postthrombotic syndrom and venolymphatic edema

VI/1 15.50 - 16.05
Zespół pozakrzepowy i wtórna niewydolność limfatyczna
Postthrombotic syndrome and secondary lymphedema
Andrzej Szuba, Polska/Poland

 

VI/2 16.05 - 16.20
Leczenie przeciwzakrzepowe a ryzyko zespołu pozakrzepowego
Anticoagulation and risk of PTS
Marcin Gabriel, Polska/Poland

VI/3 16.20 - 16.35
Kompresjoterapia w obrzękach żylno-limfatycznych – TBA
Compression therapy in venolymphatic edema
Marek Iłżecki, Polska/Poland

VI/4  16.35 - 16.50
Tromboliza wewnątrznaczyniowa a ryzyko zespołu pozkarzepowego
Endovascular thrombolysis and risk of PTS
Piotr Terlecki, Polska/Poland

16.50 -17.00 przerwa

17.00 -17. 30 Sesja VII

Prezentacje  krajowych ośrodków leczących obrzęki limfatyczne – przegląd doświadczeń i trudne przypadki

17.30 -17.40 Podsumowanie sesji plakatowej

oraz wręczenie dyplomu za najlepszy plakat

17.40 Uroczystość wręczenia statuetki „Zasłużony dla Limfologii

 17.45 Zakończenie Konferencji

Ibis Styles Wrocław Centrum
ul. Plac Konstytucji 3 Maja 3
50-083 Wrocław

16-17 kwietnia 2021

ORGANIZATOR

Sekcja Limfologii Polskiego Towarzystwa Flebologicznego
Polskie Towarzystwo Angiologiczne
Klinika Angiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

BIURO ORGANIZATORA

Biuro Organizacji Konferencji InspireCongress Sp. z o. o.
ul. Powstańców Śląskich 95
53-332 Wrocław
Tel.: 71 780 90 52
Faks: 71 780 90 54
E-mail: biuro@inspirecongress.pl

WSPÓŁORGANIZATOR

Fundacja Na Rzecz Rozwoju Nauki i Medycyny
ul. Powstańców Śląskich 95
53-332 Wrocław