16-17 kwietnia 2021, Wrocław, Ibis Styles Wrocław Centrum

OBRZĘKI LIMFATYCZNE 2021


PROGRAM POZAMERYTORYCZNY
KONCERT

4 września 2020 r. godz. 19.00

ETNOS  ENSEMBLE

Wydarzenie nie jest finansowany ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE.
Koncert jest finansowany ze środków pochodzących od firm spoza branży farmaceutycznej.

Ibis Styles Wrocław Centrum
ul. Plac Konstytucji 3 Maja 3
50-083 Wrocław

16-17 kwietnia 2021

ORGANIZATOR

Sekcja Limfologii Polskiego Towarzystwa Flebologicznego
Polskie Towarzystwo Angiologiczne
Klinika Angiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

BIURO ORGANIZATORA

Biuro Organizacji Konferencji InspireCongress Sp. z o. o.
ul. Powstańców Śląskich 95
53-332 Wrocław
Tel.: 71 780 90 52
Faks: 71 780 90 54
E-mail: biuro@inspirecongress.pl

WSPÓŁORGANIZATOR

Fundacja Na Rzecz Rozwoju Nauki i Medycyny
ul. Powstańców Śląskich 95
53-332 Wrocław