16-17 kwietnia 2021, Wrocław, Ibis Styles Wrocław Centrum

OBRZĘKI LIMFATYCZNE 2021


Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania prac w formie plakatowej, które będą prezentowane podczas Konferencji.

Streszczenia prac plakatowych należy przesłać najpóźniej do dnia 30 czerwca 2020 r. poprzez system rejestracji online lub emailowo na adres: akonopka@inspirecongress.pl

Gotowe prace (wg wytycznych poniżej) należy przesłać najpóźniej
do dnia 31 lipca 2020 r. na adres emailowy: akonopka@inspirecongress.pl

Streszczenie plakatu należy przygotować w języku ANGIELSKIM, tytuł i słowa kluczowe w języku angielskim.
Objętość streszczenia - 1 STRONA A4; czcionka Arial - 10 pkt.; marginesy - 2,5 cm.; Autorzy (Imię i NAZWISKO);

Uczelnia, Zakład, Katedra; adres, telefon, e-mail; tytuł streszczenia; słowa kluczowe; tekst streszczenia; streszczenie powinno być ustrukturyzowane, czyli zawierać: wstęp i cel pracy, materiał i metody, wyniki, wnioski;

Streszczenia prac zostaną opublikowane w czasopiśmie Acta Angiologica.

Plakaty będą prezentowane w formie elektronicznej (na ekranie).

WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA PLAKATU (pobierz)

 

Ibis Styles Wrocław Centrum
ul. Plac Konstytucji 3 Maja 3
50-083 Wrocław

16-17 kwietnia 2021

ORGANIZATOR

Sekcja Limfologii Polskiego Towarzystwa Flebologicznego
Polskie Towarzystwo Angiologiczne
Klinika Angiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

BIURO ORGANIZATORA

Biuro Organizacji Konferencji InspireCongress Sp. z o. o.
ul. Powstańców Śląskich 95
53-332 Wrocław
Tel.: 71 780 90 52
Faks: 71 780 90 54
E-mail: biuro@inspirecongress.pl

WSPÓŁORGANIZATOR

Fundacja Na Rzecz Rozwoju Nauki i Medycyny
ul. Powstańców Śląskich 95
53-332 Wrocław